Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Skargi - Szkoła Podstawowa w Żytowiecku

Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków

1. Wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
a. Dyrektora szkoły – w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 9.00 do 13.00;
b. Sekretarza  szkoły – codziennie w godzinach pracy szkoły;
c. Pracowników wyznaczonych imiennie przez Dyrektora szkoły –  codziennie w godzinach pracy szkoły;

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
a. pisemnie,
b. faxem,
c. pocztą elektroniczną – na adres gimzyt@wp.pl lub poprzez e-dziennik do dyrektora szkoły,
d. ustnie do protokołu.


Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Wniosek Szulc-Efekt sp. z o.o