Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Covid-19 - Szkoła Podstawowa w Żytowiecku

Informacje związane z Covid-19

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami do pobrania. Znajdziesz w nich m. in. informacje dot. wytycznych jak prawidłowo nosić maseczkę, jak prawidłowo zdejmować rękawiczki, jak dezynfekować ręce oraz inne zalecenia.

JAK PRAWIDŁOWO NOSIĆ MASECZKĘ


JAK PRAWIDŁOWO ZDEJMOWAĆ RĘKAWICE


JAK SKUTECZNIE DEZYNFEKOWAĆ RĘCE


Zalecenia dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych


Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny


Wykaz środków biobójczych cz. 1


Wykaz środków biobójczych cz. 2


Zarządzenie nr 1/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Żytowiecku z dnia 25 sierpnia 2021 r.