Obraz
Siódmoklasiści u kowala

Wybór wykonywanego w przyszłości zawodu stanowi bardzo ważną życiową decyzję. Od pewnego czasu olbrzymim powodzeniem wśród młodych ludzi cieszą się takie zawody jak mechatronik, logistyk i informatyk. Nie ulega wątpliwości, że dobry zawód to inwestycja w przyszłość.

Czytaj więcej
Przerwa na lekturę

Choć niedowidział na jedno oko, bardzo dużo czytał. Choć zarabiał bardzo dużo pieniędzy, często pozostawał bez środków do życia, gdyż zarobione środki finansowe przeznaczał na rozrywki. Do dziś w jednej z budapesztańskich kawiarni znajduje się stolik, przy którym lubił spędzać czas. Był Węgrem żydow…

Czytaj więcej