Obraz
Sztandar na stulecie odzyskania niepodległości

Szkoła to instytucja, w której młody człowiek zdobywa wiedzę i umiejętności oraz kształtuje swą osobowość. Żyjący w XVI wieku wielki hetman koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów kanclerz Jan Zamoyski mawiał: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Z kolei Mark Twain – autor „Pr…

Czytaj więcej
Kasztany , Kasztany…

Po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja „ Kasztanobranie”. Uczniowie i Rodzice w różnym stopniu zaangażowali się w zbiórkę darów jesieni.

Czytaj więcej