Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców

 Przewodnicząca –                  Agnieszka Karpińska

 Skarbnik -                               Martyna Dudkiewicz

Sekretarz -                            Joanna Mikołajczak