Samorząd Uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Przewodniczący

Brzeskot Szymon

Wice-Przewodnicząca

Michałek Julia

Sekretarz

Zimlińska Karolina

Skarbnik

Hasińska Aleksandra

 

                   
                                          

                                                Obrazek