Samorząd Uczniowski


RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

2019/2020

Przewodnicząca

 Antkowiak Wiktoria

Wice-Przewodnicząca  

               Dudziak Zuzanna                  

Sekretarz

Romek Piotr

Skarbnik

Juskowiak Zofia

Obrazek