Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kalendarium - Szkoła Podstawowa w Żytowiecku

Kalendarium życia generała Stefana Roweckiego „Grota” 

25 grudnia 1895 - przyjście na świat w Piotrkowie Trybunalskim, w rodzinie urzędniczej
1906 - rozpoczęcie nauki w polskim gimnazjum Narcyza Jacobsona w Piotrkowie Trybunalskim
1912-1913 - studia w warszawskiej Szkole Mechaniczno-Technicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda
1913 - wstąpienie do tajnego wojskowego oddziału Polskich Drużyn Strzeleckich i przyjęcie pseudonimu Radecki
1914 - nauka w szkole oficerskiej na kursie instruktorskim w Nowym Sączu
- wstąpienie do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego
- awans na stopień podporucznika
1917 - internowanie w obozie w Beniaminowie
1918 - wstąpienie do utworzonej pod egidą Rady Stanu Królestwa Polskiego Polskiej Siły Zbrojnej
- awans na stopień porucznika
- praca w charakterze instruktora i wykładowcy w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej
1919 - awans na stopień kapitana
1919-1920 - udział w wojnie polsko-radzieckiej
1920 - awans na stopień majora
- zawarcie związku małżeńskiego z Sabiną Haliną Paszkowską
25 lutego 1921- narodziny córki Ireny
1921-1930  - praca w służbie sztabowej, kształcenie podczas licznych kursów wojskowych
1924  - awans na stopień podpułkownika
1924-1933 - redagowanie „Przeglądu Wojskowego” – kwartalnika o tematyce militarnej
1930-1935 - dowodzenie 55. pułkiem piechoty w Lesznie
1935-1938 - dowodzenie Brygadą Korpusu Ochrony Pogranicza „Podole” w Czortkowie
1938 - objęcie dowództwa Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej
wrzesień 1939 - udział w kampanii wrześniowej
17-20 września 1939 - udział w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim
styczeń 1940  - objęcie stanowiska komendanta Obszaru nr 1 Związku Walki Zbrojnej
1940 - awans na stopień generała brygady
 - nominacja na Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej
1942 - otrzymanie orderu Virtuti Militari
- objęcie dowództwa Armii Krajowej
- pełnienie obowiązków Delegata Ministra Obrony Narodowej w kraju
środa 30 czerwca 1943 - aresztowanie przez gestapo w Warszawie, w kamienicy przy ulicy Spiskiej 14, przetransportowanie więźnia do Berlina
lipiec 1943 - odrzucenie wolności w zamian za wydanie rozkazu o rozwiązaniu Armii Krajowej
- przewiezienie do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen
1 stycznia 1944 - z rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych awans na stopień generała dywizji
1 sierpnia 1944 - wybuch powstania warszawskiego
sierpień 1944 - śmierć w odwecie za wybuch powstania warszawskiego i odmowę wydania rozkazu skierowanego do żołnierzy polskich o zaprzestanie walk 

opracowanie: Krzysztof Blandzi