Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauczyciele - Szkoła Podstawowa w Żytowiecku

Nauczyciele pracujący w naszej szkole

Obraz

język polski

mgr Wróblewska Lidia
mgr Blandzi Krzysztof

Obraz

matematyka

mgr Górska Barbara
mgr Piasecka Anna
mgr Haremza Sylwia

Obraz

język niemiecki

mgr  Blandzi MagdalenaObraz

wychowanie fizyczne

mgr Bartz Tomasz
mgr Kubeczka Łukasz
Obraz

informatyka

mgr Haremza Sylwia
mgr  Włodarczyk Magdalena


Obraz

geografia

mgr Kwaśniewska Dominika


Obraz

język angielski

mgr Laura Pazdaj


Obraz

muzyka, technika, z. artystyczne

mgr Przewoźna Zofia

Obraz

historia, WOS

wicedyrektor mgr  Włodarczyk Magdalena
mgr Blandzi Krzysztof


Obraz

biologia

mgr Kędzierska Rosława

mgr Emilia Jakubczak

Obraz

chemia

dyrektor mgr Kędzierski Mariusz

mgr Jolanta Czwojda

Obraz

fizyka

mgr Juskowiak Mariusz

Obraz

religia

mgr Kwiatkowska Marta


Obraz

nauczyciel biblioteki

mgr  Dziubałka Natasza

Obraz

logopeda

mgr Grzelczak Bożena

Obraz

pedagog

mgr Kędzierska Aneta

Obraz

edukacja wczesnoszkolna

mgr  Łuczak Ewa    
mgr  Piskorska Małgorzata     
mgr  Przybylska Dorota     
mgr Duda-Małysiak Karolina 

mgr Dorota Błaszyk

 


Obraz

plastyka

mgr  Piskorska Małgorzata
mgr Przewoźna Zofia

Obraz

przyroda

mgr Kędziora Anna