Po czteroletnim udziale w programie Szkoła Ucząca się – Całościowy Rozwój Szkoły, otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Szkoły Uczącej się. Wzbogaciliśmy się również o ekologiczną biologiczną oczyszczalnię ścieków. Ponadto wymienione zostało pokrycie dachu w najstarszej części szkoły. Ocieplono poddasze i ustawiono nowe okna. Nasi unihokeiści z klas siódmych i ósmych zostali mistrzami województwa w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Z kolei ich młodsi koledzy z klas IV-VI zostali wicemistrzami Wielkopolski w Igrzyskach Dzieci. Architektem sukcesu naszych sportowców był p. Tomasz Bartz. Dodajmy również, że po kilkuletniej przerwie znów miał miejsce w naszej szkole całodniowy, pełen atrakcji Dzień Patrona.

         W końcu, po dziesięciu miesiącach nauki, nadszedł długo wyczekiwany nie tylko przez sto dziewięćdziesięcioro troje żytowieckich uczniów upalny piątek 24 czerwca 2022 roku. Tego właśnie dnia i w Żytowiecku, i we wszystkich pozostałych polskich szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek.

         Po raz czternasty w historii naszej szkoły uroczystość zakończenia roku szkolnego odbywała się w sali gimnastycznej. Przygotowały ją, przy współpracy p. Łukasza Kubeczki i p. Zofii Przewoźnej, wychowawczynie klas ósmych: p. Laura Pazdaj (VIII a) i p. Barbara Górska (VIII b).

         Kończącym rok szkolny żytowieckim uczniom towarzyszyli między innymi Burmistrz Ponieca p. Jacek Widyński, przedstawicielki Rady Rodziców oraz zawsze mile widziana w szkole emerytowana nauczycielka geografii p. Grażyna Żurczak. W roli prowadzących uroczystość wystąpiły Lena Żurek (VII a) i Jagoda Makowska (VII b).

         Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz przekazania Sztandaru Szkoły. Wśród ósmoklasistów przekazujących sztandar znaleźli się Aleksandra Bartlewska, Weronika Kaczmarek i Szymon Dudziak. W imieniu społeczności szkolnej sztandar przejęli siódmoklasiści: Lena Duda, Julia Kurasiak i Alan Żurczak.

         Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego pan dyrektor Marusz Kędzierski podziękował odchodzącym z naszej szkoły nauczycielkom: p. Małgorzacie Małek, p. Rosławie Kędzierskiej i p. Dorocie Błaszyk, a także przechodzącym na emeryturę ikonom żytowieckiej szkoły p. Bożenie Grzelczak i p. Dorocie Przybylskiej. Podczas przemówienia pana dyrektora swego wzruszenia nie ukrywały nawet zacne mury żytowieckiej szkoły.

         Pani Bożena Grzelczak to absolwentka naszej szkoły z 1976 roku. Wychowawcą p. Grzelczak w klasach I-III był p. Ignacy Wieczorek, a w klasach IV-VIII p. Tadeusz Olejniczak. Pracę zawodową p. Bożena Grzelczak rozpoczęła w 1982 roku w szkole filialnej w Łęce Wielkiej. Następnie kontynuowała ją w szkole filialnej w Rokosowie, a od 1988 roku nieprzerwanie w budynku żytowieckiej szkoły.

         Z kolei p. Dorota Przybylska pracę zawodową rozpoczęła w 1977 roku w sanatorium MSW w Górznie. Później pracowała jeszcze w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Poniecu, szkole filialnej w Rokosowie i również od 1988 w samym Żytowiecku.

         Jakże trudno pogodzić się z myślą, że tak cenione i szanowane osoby jak p. Dorota Błaszyk, p. Bożena Grzelczak, p. Rosława Kędzierska, p. Małgorzata Małek i p. Dorota Przybylska nie będą już pracownikami Szkoły Podstawowej w Żytowiecku. Zawsze będą w niej jednak mili widziane.

         Uroczystość zakończenia roku szkolnego stał się również doskonałą okazją do wręczenia najlepszym uczniom świadectw z wyróżnieniem. Świadectwa promocji do następnej klasy z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem z rąk pana dyrektora odebrało łącznie trzydzieścioro jeden uczniów, co stanowi 25,80 % wszystkich uczniów klas IV-VIII. W ubiegłym roku szkolnym do swych domów ze świadectwami z czerwonym paskiem powróciło trzydzieścioro uczniów Szkoły Podstawowej w Żytowiecku.

         Podczas kończącej rok szkolny akademii nie zabrakło także akcentów muzycznych. Szkolne chórzystki, podopieczne p. Zofii Przewoźnej, zaśpiewały dwie piosenki zatytułowane „Bieszczady” i „Pora wędrówki”. Natomiast ósmoklasistka Martyna Kochanek – na co dzień reprezentantka Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Poniecu, na flecie poprzecznym zagrała jedną ze wzruszających melodii z repertuaru brytyjskiego piosenkarza Ed Sheerana.

         Trzydzieścioro tegorocznych absolwentów szkoły we wzruszających słowach pożegnanych zostało także przez uczniów klas siódmych. W imieniu siódmoklasistów ósmoklasistom prześliczne poduszki wręczyły Alicja Błaszkowska i Jagoda Kryczkowska.

         Gdy tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego dobiegła końca, nadszedł czas na indywidualne podziękowania, pożegnania i pamiątkowe fotografie. Żytowieccy uczniowie rozpoczęli tak długo wyczekiwane wakacje. Po całorocznej wytężonej pracy nadszedł czas na upragniony wypoczynek. Podczas dwóch letnich miesięcy dzieci nie będą musiały wcześnie wstawać. Wolny czas pozwoli uczniom na relaks i odpoczynek, rozwijanie swoich zainteresowań i oby również atrakcyjne wyjazdy. Obyśmy we wrześniu po powrocie z nadmorskich plaż i górskich szlaków cali i zdrowi w doskonałych humorach spotkali się w szkolnych ławkach.

         A na koniec garść statystycznych ciekawostek. W latach 2002-2019 żytowieckie gimnazjum ukończyło 572 uczniów (313 dziewcząt i 259 chłopców). Z kolei w latach 2019-2022 absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej zostało w Żytowiecku dziewięćdziesięcioro siedmioro uczniów (44 dziewczęta i 53 chłopców).

 

Tekst: Krzysztof Blandzi

Foto: Krzysztof Blandzi

oraz Łukasz Kubeczka (x 1)Galeria zdjęć: