Możemy być dumni z faktu, że historia naszej szkoły liczy już prawie sto dwadzieścia dwa lata. Gdy 3 listopada 1897 roku po raz pierwszy wypełniła się ona dziatwą szkolną, naszej Ojczyzny w ogóle nie było na mapie Europy, a żytowieckim proboszczem był wówczas wielki patriota i bojownik o prawa narodowe ksiądz Stanisław Zingler.

         Możemy być także dumni z faktu, że od dwudziestu dwóch lat naszej szkole patronuje Stefan Rowecki, w młodości żołnierz I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, później wzorowy dowódca 55. Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie i w końcu Komendant Główny Armii Krajowej, który naszej Ojczyźnie oddał to, co każdy z nas ma najcenniejsze – życie.

         Możemy być również dumni z faktu, że już od kilku lat nasza szkoła staje się nie tylko coraz piękniejsza, ale przede wszystkim nowocześniejsza. Kilka sal lekcyjnych posiada już przecież monitory dotykowe. Niedawno zakończyliśmy udział w pierwszej części programu Całościowy Rozwój Szkoły, a do naszej codziennej praktyki weszły takie elementy oceniania kształtującego jak cele lekcji, kryterium sukcesu oraz informacja zwrotna. Aktualnie uczestniczymy już w drugiej części wymienionego wyżej programu, bo chcemy w jeszcze większym stopniu poprawić efekty nauczania i uczenia się uczniów. Z coraz większym zaangażowaniem uczestniczymy także w polegającym na rozwijaniu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej programie Aktywna Tablica.

         W zakończonym roku szkolnym w Żytowiecku miało miejsce wiele niezapomnianych wydarzeń, wycieczek oraz uroczystości. Podczas jednej z nich otrzymaliśmy tak długo wyczekiwany sztandar. Przez wiele miesięcy w różnorodny sposób świętowaliśmy stulecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Dobre imię szkoły sławiły nasze unihokeistki. Podopieczne p. Tomasza Bartza między innymi zajęły pierwsze miejsce w XX Wielkopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w unihokeja.

         Nie ulega jednak wątpliwości, że i uczniowie, i nauczyciele najbardziej w ciągu całego roku szkolnego czekali na środowy poranek 19 czerwca 2019 roku, nie tylko ze względu na znającego osiem języków obcych króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, którego trzysta pięćdziesiąta rocznica koronacji przypadała tego dnia, ale przede wszystkim na odbywające się we wszystkich polskich szkołach uroczystości zakończenia roku szkolnego. W naszej szkole, przy współpracy wychowawcy klasy trzeciej gimnazjum p. Krzysztofa Blandziego, p. Łukasza Kubeczki i p. Zofii Przewoźnej, tegoroczną uroczystość przygotowała wychowawczyni klasy ósmej p. Lidia Wróblewska.

         Tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego trwała od 9.05 do 10.42, ubiegłoroczna od 10.09 do 12.13, i po raz trzynasty w historii naszej szkoły odbywała się w sali gimnastycznej. Kończącym rok szkolny dwustu jedenaściorgu żytowieckim uczniom towarzyszyli między innymi zastępca Burmistrza Ponieca p. Eugeniusz Nowak, jak zwykle powitany gromkimi brawami ksiądz proboszcz Jacek Toś, przewodnicząca rady rodziców p. Agnieszka Karpińska, radni Rady Miejskiej Ponieca w osobach p. Piotra Jańczaka, p. Stanisława Machowskiego, p. Ryszarda Sikorskiego i p. Marcina Stróżyńskiego oraz zawsze mile widziani w szkole emerytowani pedagodzy w osobach p. Anny Kotowskiej, p. Tadeusza Olejniczaka i p. Grażyny Żurczak. W uroczystości zakończenia roku szkolnego uczestniczyli także przedstawiciele grona pedagogicznego, pracownicy obsługi oraz licznie przybyli rodzice uczniów. W roli prowadzących uroczystość wystąpili gimnazjalistka Karolina Zimlińska i ósmoklasista Kacper Łopiński.

         Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz przekazania Sztandaru Szkoły. Wśród uczniów przekazujących sztandar znaleźli się Krystian Błaszkowski, Joanna Dudkiewicz i Emilia Stróżyńska. W imieniu społeczności szkolnej sztandar przejęli siódmoklasiści: Piotr Romek, Anna Michałek i Natalia Nowak.

         W kolejnej części uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili pan dyrektor Mariusz Kędzierski oraz zastępca Burmistrza Ponieca p. Eugeniusz Nowak. Ponadto pan dyrektor bardzo serdecznie podziękował odchodzącemu z naszej szkoły, zawsze uśmiechniętemu, bardzo cenionemu i lubianemu przez wszystkich nauczycielowi wychowania fizycznego p. Krzysztofowi Żurczakowi.

         Uroczystość zakończenia roku szkolnego stała się również doskonałą okazją do wręczenia najlepszym uczniom świadectw z wyróżnieniem. Świadectwa promocji do następnej klasy z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem odebrało łącznie trzydzieścioro dziewięcioro uczniów. Wśród czwartoklasistów świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Amelia Bartlewska, Alicja Błaszkowska, Zachariasz Harendarz, Ksawery Kędzia, Filip Małysiak, Nina Polaszek, Julia Szafraniak, Jakub Szymkowiak, Kinga Zimlińska i Alan Żurczak (wszyscy z IV a) oraz Antoni Biegała, Lena Duda, Zofia Dudkowiak, Patryk Kaczmarek, Damian Krzyżyński, Julia Kurasiak i Tobiasz Paszkowiak (wszyscy z IV b). Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało także dziewięcioro piątoklasistów: Żaneta Bzdęga, Nikodem Katarzyński i Sławomir Wujczak (wszyscy z V a) oraz Kacper Antkowiak, Aleksandra Bartlewska, Weronika Kaczmarek, Martyna Kochanek, Alan Ptak i Michał Staśkiewicz (wszyscy z V b). Świadectwami z czerwonym paskiem uhonorowanych zostało również czterech szóstoklasistów: Patryk Dudkiewicz, Kacper Juskowiak, Bartosz Kluczyk i Jacek Stróżyński. Świadectwa z wyróżnieniem trafiły również do rąk dwojga siódmoklasistów: Wiktorii Antkowiak i Piotra Romka.

         Świadectwami ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem nagrodzono dwoje ósmoklasistów Krystiana Błaszkowskiego i Patrycję Wujczak.

         Z kolei aż pięcioro absolwentów klasy trzeciej gimnazjum ukończyło szkołę z wyróżnieniem. W tym gronie znaleźli się: Joanna Dudkiewicz, Małgorzata Jankowska, Kacper Sierleja, Natalia Skiba i Karolina Zimlińska.

         Zgodnie z tradycją, wszyscy podopieczni p. Krzysztofa Blandziego (dwadzieścioro jeden gimnazjalistów) otrzymali w prezencie albumy, w których znalazło się pięćdziesiąt opisanych i ułożonych chronologicznie fotografii ukazujących życie klasy.

         Czworo gimnazjalistów: Joanna Dudkiewicz, Kacper Sierleja, Natalia Skiba i Karolina Zimlińska ukończyło szkołę ze średnią ocen co najmniej 5,00 i wzorowym zachowaniem. Fakt ten doceniony został przez Burmistrza Ponieca, w imieniu którego zastępca Burmistrza Ponieca p. Eugeniusz Nowak wręczył wymienionym wyżej uczniom wspaniale wydaną książkę zatytułowaną „Poczet królów i książąt polskich”.

         Szkoła w Żytowiecku nie od dziś sportem stoi. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego raz jeszcze można się było o tym przekonać. Nie sposób wymienić i policzyć te wszystkie wyróżnienia, którymi p. Tomasz Bartz nagrodził najlepszych szkolnych sportowców. Odnotujmy tylko, że „Sportowcami roku” zostali Natalia Skiba z klasy trzeciej gimnazjum oraz Paweł Nowak z klasy ósmej.

         Cztery absolwentki: Kamila Maćkowiak i Patrycja Wujczak (obie z klasy ósmej) i Joanna Dudkiewicz oraz Karolina Zimlińska (obie z klasy trzeciej gimnazjum) otrzymały z kolei nagrody przyznane przez opiekuna samorządu uczniowskiego p. Łukasza Kubeczkę.

         Wątek gimnazjalny zakończmy garścią faktów i ciekawostek. Pierwszych trzydzieścioro ośmioro absolwentów naszego gimnazjum ukończyło je w piątek 21 czerwca 2002 roku. Scenariusz uroczystości sprzed siedemnastu lat opracowała p. Zofia Przewoźna, a całość poprowadziła Magdalena Kierstan z klasy II a. Odbywająca się na placu przed szkołą uroczystość rozpoczęła się o 11.02 i trwała do 12.05. Wychowawcami składającego się z dwóch klas pierwszego rocznika opuszczającego mury żytowieckiego gimnazjum byli wówczas p. Mariusz Kędzierski (III a) i pan dyrektor Stanisław Ratajski (III b). Dwanaście lat temu, w piątek 22 czerwca 2007 roku żytowieccy gimnazjaliści po raz pierwszy pożegnali rok szkolny w sali gimnastycznej. Wychowawcami ówczesnych trzecioklasistów byli p. Krzysztof Blandzi (III a) i p. Magdalena Włodarczyk (III b). W roli prowadzących uroczystość wystąpiły drugoklasistki Marta Giera i Gabriela Kasprzak.

         Obecni podopieczni p. Krzysztofa Blandziego stali się ostatnim, osiemnastym rocznikiem kończącym naukę w gimnazjum. Odnotujmy w tym miejscu, że w dwudziestoletniej historii żytowieckiego gimnazjum ukończyło je 572 uczniów, w tym 313 dziewcząt i 259 chłopców.

         Przed prawie pięcioma milionami polskich uczniów z około dwudziestu sześciu tysięcy szkół upragnione wakacje. W ciągu trwających nieco ponad dwa miesiące wakacji dzieci nie będą w końcu musiały wcześnie wstawać, pamiętać o odrabianiu lekcji i codziennym przygotowywaniu się do nich. Wolny czas pozwoli im na relaks i odpoczynek, rozwijanie swoich zainteresowań oraz spotkania z rówieśnikami i wakacyjne wyjazdy.

         Do zobaczenia w poniedziałkowy poranek 2 września bieżącego roku podczas inauguracji kolejnego roku szkolnego.

 

Tekst i foto: Krzysztof BlandziGaleria zdjęć: